Veelgestelde vragen

Welke rechten en plichten kent het huwelijk?

De huwelijkse staat omvat allerlei rechten en plichten. Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige (financieel) te verschaffen. De verplichting tot samenwonen bestaat in Nederland niet meer. Om de financiële rechten en plichten ten opzichte van elkaar en ten opzichte van derden te reguleren, bestaat het huwelijksvermogensrecht.

Dat regelt hoe de bezittingen verdeeld zijn. Zo kan men de eigendommen geheel gescheiden houden, een beperkte gemeenschap van goederen hebben, of een algehele gemeenschap van goederen. Regelingen hiervoor kunnen bij de notaris worden opgesteld. In Nederland worden deze huwelijkse voorwaarden, in België huwelijkscontract genoemd. Het opstellen hiervan kan gunstig zijn voor de toekomst indien een van beide echtgenoten een eigen bedrijf heeft of krijgt, als voorzorgsmaatregel vanwege het risico van echtscheiding, of vanwege erfrechtelijke redenen. Wanneer er niets geregeld wordt voorafgaand aan het huwelijk, heeft men in België (en in de meeste andere landen) een beperkte gemeenschap van goederen, in Nederland een algehele gemeenschap van goederen.

Het huwelijk eindigt door het overlijden van één van beide echtgenoten, door echtscheiding of bij omzetting van het huwelijk in een geregistreerd partnerschap.