Veelgestelde vragen

Welke huwelijksvormen zijn er?

Naast de meest gebruikelijke huwelijksvorm (één man, één vrouw), zijn er de polygame vormen polygynie en polyandrie (één vrouw, meerdere mannen), het groepshuwelijk en het homohuwelijk.

  • Polygynie is de op een na meest voorkomende huwelijksvorm. Historisch kwam het voor in China, bij verschillende volkeren in Afrika en Polynesië en, niet te vergeten, in het Oude Testament. In landen met een christelijke traditie is polygynie over het algemeen wettelijk verboden, maar in veel landen met een Islamitische meerderheid is deze huwelijksvorm wel toegestaan.
  • Polyandrie is wereldwijd gezien zeldzaam, maar komt regelmatig voor in Tibet, Zanskar (een streek in Noordwest-India), Nepal, bepaalde streken in China (met name Yunnan) en bij bepaalde stammen in Amerika en in Afrika, ten zuiden van de Sahara.
  • Groepshuwelijken tussen meerdere mannen en meerdere vrouwen zijn extreem zeldzaam, maar komen voor bij de Caingang in Brazilië.
  • Het huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht, het zogenoemde homohuwelijk is als wettelijk verschijnsel iets van de 21e eeuw. Nederland is het eerste land in de wereld geweest waar dit huwelijk werd geïntroduceerd. Het huwelijk wordt in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek Boek 1 nu beschreven als een verbintenis tussen twee natuurlijke personen “van verschillend of gelijk geslacht”. Ook in Zwitserland, België, Canada en Spanje erkent de burgerlijke overheid tegenwoordig het homohuwelijk.