Veelgestelde vragen

Wat betekent ondertrouw?

Ondertrouw is de benaming die gebruikt wordt voor het aangeven van het voornemen om te trouwen. Het ‘in ondertrouw gaan’ is in Nederland noodzakelijk om te kunnen trouwen. Het doen van ondertrouw gebeurt in België bij de parochiepriester, in Nederland bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De periode tussen de ondertrouw en het huwelijk ligt niet strikt vast, doch er mag volgens artikel 46 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek maximaal een jaar en er moeten volgens artikel 62 van datzelfde boek minimaal 14 dagen tussen zitten, tenzij ontheffing van het Openbaar Ministerie is verkregen.

Per gemeente kan men voorts nadere regels stellen: de gemeente Delft hanteert bijvoorbeeld een maximum van een jaar, en een minimum periode van vier weken, terwijl de gemeente Eindhoven een minimum kent van slechts twee weken.

Bij de ondertrouw worden onder andere de volgende zaken uitgevoerd:

  • Het overleggen van de geboorteakte;
  • Vastleggen van datum en de tijd van het huwelijk ;
  • Het kiezen van de getuigen;
  • Bepaling van de kosten van de huwelijksvoltrekking, (de hoogte van dit bedrag is onder andere afhankelijk van de gekozen dag en tijd);

Wanneer een van de huwelijkspartners niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dient de IND het huwelijk te fiatteren.