Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is een boterbriefje?

Het boterbriefje is de schertsende naam voor de huwelijksakte of het trouwboekje. Een boterbriefje halen wil zeggen dat iemand gaat trouwen. De uitdrukking geeft aan dat het huwelijk in wezen niet meer is dan een papiertje. Het boterbriefje was van oorsprong een bewijs dat men ontheffing had, om in de vastentijd melkproducten te gebruiken. In …

Continue Reading
Veelgestelde vragen

Welke rechten en plichten kent het huwelijk?

De huwelijkse staat omvat allerlei rechten en plichten. Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige (financieel) te verschaffen. De verplichting tot samenwonen bestaat in Nederland niet meer. Om de financiële rechten en plichten ten opzichte van elkaar en ten opzichte van derden te reguleren, bestaat het huwelijksvermogensrecht. Dat …

Continue Reading
Veelgestelde vragen

Welke huwelijksvormen zijn er?

Naast de meest gebruikelijke huwelijksvorm (één man, één vrouw), zijn er de polygame vormen polygynie en polyandrie (één vrouw, meerdere mannen), het groepshuwelijk en het homohuwelijk. Polygynie is de op een na meest voorkomende huwelijksvorm. Historisch kwam het voor in China, bij verschillende volkeren in Afrika en Polynesië en, niet te vergeten, in het Oude …

Continue Reading
Veelgestelde vragen

Op welke leeftijd mag je trouwen?

Om te mogen trouwen moeten beide partners in Nederland minimaal 18 jaar oud zijn. Zijn beide partners 16 of 17, dan mogen zij ook trouwen, mits er een doktersverklaring kan worden overlegd waaruit blijkt dat zij zwanger is of al een kind heeft gekregen. Op jongere leeftijd trouwen is alleen mogelijk met ontheffing van de …

Continue Reading
Veelgestelde vragen

Wat betekent huwelijk?

Het huwelijk is een samenlevingsvorm voor het leven, meestal tussen één man en één vrouw, die de wettelijke fundering vormt van veel gezinnen en die meer in het algemeen van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder seksuele relaties en familieverbanden. De precieze definitie van het huwelijk is afhankelijk van de historische en …

Continue Reading
Veelgestelde vragen

Wat is Gamofobie?

Gamofobie is een specifieke fobie voor het huwelijk of langdurige relaties. De naam is afkomstig van het Griekse gamein (trouwen) en fobos (angst). Het komt wel vaker voor dat mensen zich zorgen maken bij het aangaan van een langdurige relatie, omdat dit doorgaans gepaard gaat met ingrijpende veranderingen van de levensstijl waaraan men was gewend. …

Continue Reading
Veelgestelde vragen

Wat is een Morganatisch huwelijk?

Een morganatisch huwelijk (Latijn: matrimonium morganaticum, afgeleid van het Gotische woord morgjan, “afkorten” of “beperken”; ook wel verbonden met morgengave) of huwelijk met de linkerhand is een in de Europese adel – en dan vooral in de Duitse landen – vroeger niet zelden voorkomende vorm van huwelijk waarbij een der beide partners (meestal de vrouw) …

Continue Reading
Veelgestelde vragen

Wat is een homohuwelijk?

Het homohuwelijk is een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht, die over het algemeen homoseksueel zullen zijn. In de meeste landen van de wereld wordt het huwelijk gedefinieerd als een verbintenis tussen één man en één vrouw. In het begin van de eenentwintigste eeuw werd in sommige landen van het Westen (Nederland, België, Canada, …

Continue Reading
Veelgestelde vragen

Wat betekent je trouwdag?

Je trouwdag betekent ook je huwelijksverjaardag. Wat is je huwelijksverjaardag? Er is een gewoonte om als mensen x-aantal jaren gehuwd zijn te spreken van bijvoorbeeld een tinnen huwelijk of een zilveren huwelijk. Hieronder volgen twee lijsten van benamingen voor de verschillende jaren. Bij sommige jaren zijn er meerdere benamingen. Niet alle bronnen zijn eenduidig. Bovendien …

Continue Reading
Veelgestelde vragen

Wat is een bruidsschat?

Een bruidsschat is een gift die een meisje mee krijgt als ze in het huwelijk treedt. De hoogte van de bruidsschat wordt bepaald door onderhandelingen tussen de twee families. Een beter opgeleide man zal een hogere bruidsschat kunnen eisen. De familie van de bruid moet soms veel geld lenen om hun dochter te kunnen uithuwelijken. …

Continue Reading
Veelgestelde vragen

Wat is huwelijksvoorstel?

Een huwelijksaanzoek is een voorstel tot het aangaan van een huwelijk, gedaan door de ene partner aan de ander. In de traditionele huwelijksvorm is het doorgaans de man die een aanzoek doet aan de vrouw. Het doen van een aanzoek is de afgelopen decennia in onbruik geraakt en vervangen door informeel overleg, mede doordat een …

Continue Reading
Veelgestelde vragen

Wat zijn Wittebroodsweken?

Wittebroodsweken is de periode van zes weken na het huwelijk, waarin het kersverse bruidspaar niet gestoord mag worden door visite, vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen, en anderen. De naam verwijst naar het idee dat in de eerste weken het huwelijk nog een feestelijk aanzien heeft, en er alleen witbrood (enkele eeuwen geleden een luxegoed) geserveerd zou mogen …

Continue Reading
Veelgestelde vragen

Wat houdt verloven in?

De verloving is de periode van een relatie waarin men toewerkt naar een burgerlijk huwelijk. In die periode vindt de verplichte ondertrouw plaats. De verloving is bedoeld om publiekelijk aan te geven dat men van plan is te trouwen. Een trouwdatum hoeft echter niet noodzakelijk al bekend te zijn. Vaak gaat het gepaard met het …

Continue Reading
Veelgestelde vragen

Wat betekent ondertrouw?

Ondertrouw is de benaming die gebruikt wordt voor het aangeven van het voornemen om te trouwen. Het ‘in ondertrouw gaan’ is in Nederland noodzakelijk om te kunnen trouwen. Het doen van ondertrouw gebeurt in België bij de parochiepriester, in Nederland bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De periode tussen de ondertrouw en het huwelijk …

Continue Reading