Gemeenten

Wanneer u uw relatie voor de wet wilt vastleggen, kunt u een huwelijk aangaan. Door te trouwen worden de rechten (pensioen) en plichten (onderhoud) binnen de relatie vastgelegd. Sinds 2001 bestaat de mogelijkheid tot het sluiten van een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Wie wil trouwen moet hiervan eerst aangifte doen. De aangifte moet tenminste twee weken en uiterlijk een jaar voor de huwelijksdatum gedaan worden. Aangifte voor een huwelijk doet u in de gemeente waar u of uw partner staat ingeschreven.